Spokojne i pogodne bycie sobą

ANETA ANTKIEWICZZen coachka

PL / ENG

Warsztaty

Prowadzone w duchu Zen Coaching, Mindfulness, NVC, Focusing i in. w sposób integrujący i pogłębiający kontakt z ciałem, emocjami, umysłem i sercem.

 • Zen Coaching Open

  Cykl warsztatów poświęcony różnym aspektom procesu Zen Coachingowego i adresowany do coachów, mentorów, psychologów, psychoterapeutów, trenerów rozwoju osobistego i in. zajmujących się rozwojem i wspieraniem ludzi.

  W WEEKEND
  W TYGODNIU
  INFORMACJE
  „TYLKO MYŚLI? A CO Z RESZTĄ NASZEGO BYCIA?”

  Warsztat nr 1 z cyklu Zen Coaching Open.
  Co oprócz myśli jest zawsze obecne w przestrzeni sesji, ale nie włączane do procesu? Jakie korzyści odnosi klient poszukujący rozwiązania swoich problemów, gdy otwiera się na doświadczanie również swoich uczuć, doznań w ciele i tęsknot serca?

  Nowy termin jest aktualnie planowany
  Więcej w INFORMACJE

  Zapisy, pytania:
  Aneta Antkiewicz
  kontakt@wpelni.pl
  Tel. 606 207 540
 • Bliżej siebie

  Warsztaty i Praktyka Słuchania (w czwartki) oparte na słuchaniu Zen Coachingowym prowadząca do uzdrawiania relacji ze sobą i innymi ludźmi

  W WEEKEND
  W TYGODNIU
  INFORMACJE
  Termin warsztatów aktualnie jest planowany.
  Sprawdź warsztaty W TYGODNIU
czytaj mniej

Sesje

SESJE PRO BONO
W każdym miesiącu zapraszam 3 pierwsze osoby na bezpłatną sesję Zen Coachingową w Warszawie na Ursynowie lub on-line.

OFERTA STAŁA
Zapraszam na godzinne indywidualne sesje Zen Coachingowe w Warszawie lub on-line.
Pierwsza sesja jest poprzedzona bezpłatnym spotkaniem konsultacyjnym, które służy ustaleniu, czego oczekuje Klient oraz czy wspólna praca zostanie zapoczątkowana i na jakich zasadach.
Cennik podstawowy: 150 zł za sesję na bezpośrednim spotkaniu lub on-line.

Cena sesji Zen Coachingowych w ramach dłuższego cyklu pracy oraz programu "Bliżej siebie" jest ustalana odrębnie.

czytaj mniej

Jak pracuję

Osobom, które stoją przed trudną decyzją zawodową lub życiową, nie mogą osiągnąć tego, na czym im zależy lub utknęły w jakimś miejscu, proponuję zazwyczaj kilka sesji, które umożliwiają uzyskanie nowego wglądu w swoje sprawy i nabranie większej jasności, pewności i spokoju.

Osoby, które chcą zmienić jakość bycia ze sobą i innymi ludźmi, pragną większego zrozumienia i łagodności dla siebie, tęsknią za lekkością, swobodą i autentycznością zapraszam na dłuższy cykl pracy. Teraz również w ramach programu zmiany osobistej „Bliżej siebie”.

Proces Zen coachingowy różni się od innych rozpowszechnionych metod. Choć zakorzeniony w konkretnych sprawach klienta, przebiega najskuteczniej wtedy, gdy się jak najmniej kontroluje i analizuje myśli i emocje, ale podąża za tym, co pojawia się chwila po chwili. Jako Zen coach czuwam nad procesem i zapewniam przestrzeń, w której klient może w inny niż dotąd sposób być ze swoimi sprawami i szukać rozwiązań.

czytaj mniej

Zasady etyki, które stosuję

W swojej pracy zen coachingowej stosuję zasady ujęte w Kodeksie etycznym ICF (International Coach Federation), a w szczególności:
• Zapewniam poufność i bezpieczeństwo informacji przekazanych przez Klienta,
• Dbam o dobro Klienta w czasie współpracy, również przy podejmowaniu decyzji o jej kontynuacji,
• Uznaję i szanuję prawo Klienta do zakończenia procesu coachingowego w dowolnym momencie,
• Zalecam włączenie innych specjalistów w sytuacjach, gdy uznam to za korzystne lub niezbędne dla Klienta,
• Dbam o jasność Klienta dotyczącą zasad współpracy, przebiegu procesu i warunków zawartej umowy,
• Swoje kompetencje i doświadczenie przedstawiam jasno, w sposób nie wprowadzający w błąd.

czytaj mniej